نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

شرایط امضای الکترونیکی

1398-04-20

شرایط امضای الکترونیکی

شرایط امضای الکترونیکی مطمئن و پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن:

ماده 17- «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده پيام» معين شود.

ب- مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

منبع خبر : نکات آزمونی