نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 200000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 330000 موجود
4 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 440000 موجود
5 آسان خوان قانون مدنی 220000 موجود
6 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 420000 موجود
7 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
8 آیین دادرسی مدنی نموداری 210000 موجود
9 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 270000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 230000 موجود
11 ارث در فقه و حقوق مدنی 100000 موجود
12 استاد جزا (استاد همراه شما در حقوق جزای عمومی) 200000 موجود
13 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 280000 موجود
14 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
15 اصول فقه در بوته ی آزمون 250000 موجود
16 بایسته های حقوق مدنی 450000 موجود
17 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
18 بسته جمع بندی وکالت 100000 موجود
19 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 400000 موجود
20 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 400000 موجود
21 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 400000 موجود
22 بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی 500000 موجود
23 بسته کامل آموزشی قضاوت 500000 موجود
24 بسته کامل آموزشی وکالت 97 ( کتاب+فیلم+آزمون) 145000 موجود
25 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 350000 موجود
26 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 75000. موجود
27 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 135000 موجود
28 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 400000 موجود
29 تست اصول فقه دکتر شهبازی 160000 موجود
30 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
31 حقوق جزای عمومی ساولانی 300000 موجود
32 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
33 حقوق مدنی به زبان ساده 420000 موجود
34 خودآموز آیین دادرسی مدنی 140000 موجود
35 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
36 خودآموز حقوق جزای عمومی 130000 موجود
37 خودآموز حقوق مدنی 165000 موجود
38 خودآموز متون حقوقی 100000 موجود
39 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 500000 موجود
40 دفتر مدیریت و برنامه ریزی آزمون وکالت 180000 موجود
41 دوره سه جلدی اصول فقه قافی 460000 موجود
42 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
43 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
44 ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان 600000 موجود
45 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی 330000 موجود
46 شرح جامع قانون مدنی بیات 450000 موجود
47 فقه استدلالی 270000 موجود
48 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
49 قانون آیین دادرسی مدنی سیمی 100000 موجود
50 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
51 قانون آیین دادرسی کیفری سیمی 130000 موجود
52 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
53 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
54 قانون مجازات اسلامی سیمی 130000 موجود
55 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
56 قانون مدنی در نظم خطیبی 480000 موجود
57 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
58 قانون و خانواده 70000. موجود
59 قانون یار آیین دادرسی کیفری 375000 موجود
60 قانون یار اصول فقه 200000 موجود
61 قانون یار حقوق تجارت 350000 موجود
62 قانون یار حقوق مدنی 375000 موجود
63 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 375000 موجود
64 قوانین خاص کیفری 150000 موجود
65 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
66 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
67 مبانی استنباط حقوق اسلامی ابوالحسن محمدی 240000 موجود
68 مبانی حقوق مدنی : اعمال حقوقی و تعهدات 350000 موجود
69 مبانی حقوق مدنی : اموال و مالکیت 170000 موجود
70 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 370000 موجود
71 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 400000 موجود
72 مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی 400000 موجود
73 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 300000 موجود
74 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 240000 موجود
75 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی دکتر شهبازی 500000 موجود
76 مجموعه سوالات (تست) مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا محمدی 250000 موجود
77 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد اول) 350000 موجود
78 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی 180000 موجود
79 مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی 280000 موجود
80 مجموعه سوالات حقوق تجارت دادآفرین 300000 موجود
81 مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باقری راد 390000 موجود
82 مجموعه سوالات(تست) جزای اختصاصی مجد 320000 موجود
83 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی مجد 430000 موجود
84 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
85 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
86 مجموعه قوانین صبا بیگ زاده 450000 موجود
87 مجموعه پرسشهای ( تست ) حقوق بین الملل عمومی یعقوبی 130000 موجود
88 مجموعه پرسشهای (تست) حقوق بین الملل خصوصی یعقوبی 128000 موجود
89 مجموعه پرسشهای(تست) آ.د.کیفری عظیم زاده 380000 موجود
90 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 375000 موجود
91 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزا عظیم زاده 700000 موجود
92 مجموعه پرسشهای(تست)حقوق مدنی قربانی 600000 موجود
93 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 151000 موجود
94 مجموعه کامل شش جلدی کتب همراه (فلش کارت) 980000 موجود
95 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 241000 موجود
96 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 600000 موجود
97 مختصر آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
98 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
99 مختصر اصول فقه 400000 موجود
100 مختصر حقوق تجارت 400000 موجود
101 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
102 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
103 مختصر حقوق مدنی 250000 موجود
104 مختصر متون فقه 280000 موجود
105 نهفته ها و نگفته های حقوق مدنی 300000 موجود
106 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
107 نکات طلایی حقوق بین الملل عمومی 50000. موجود
108 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 460000 موجود
109 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
110 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی 105000 موجود
111 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 430000 موجود
112 کاملترین مجموعه آزمونهای استخدام قضات 330000 موجود
113 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
114 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 350000 موجود
115 کتاب تست طلایی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
116 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
117 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
118 کتاب جامع حقوق ثبت 430000 موجود
119 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
120 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 150000 موجود
121 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 150000 موجود
122 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 140000 موجود
123 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 110000 موجود
124 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 200000 موجود
125 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی 230000 موجود
126 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 230000 موجود
127 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 250000 موجود
128 کمک حافظه حقوق تجارت 270000 موجود
129 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 320000 موجود
130 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 250000 موجود
131 کمک حافظه حقوق جزای عمومی 320000 موجود
132 گزیده اصول فقه 30000. موجود
133 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود
134 گزیده مواد مهم قانون آیین دادرسی مدنی 30000. موجود
135 گزیده مواد مهم قانون تجارت 35000. موجود
136 گزیده مواد مهم قانون مجازات اسلامی 50000. موجود
137 گزیده مواد مهم قانون مدنی 40000. موجود