نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 200000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 330000 موجود
4 آسان خوان قانون تجارت 130000 موجود
5 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 440000 موجود
6 آسان خوان قانون مدنی 220000 موجود
7 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 420000 موجود
8 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
9 آیین دادرسی مدنی نموداری 210000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 270000 موجود
11 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 230000 موجود
12 ارث در فقه و حقوق مدنی 100000 موجود
13 استاد جزا (استاد همراه شما در حقوق جزای عمومی) 200000 موجود
14 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 300000 موجود
15 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
16 اصول فقه در بوته ی آزمون 250000 موجود
17 بایسته های حقوق مدنی 450000 موجود
18 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
19 بسته آموزشی موفقیت (جلد اول) 120000 موجود
20 بسته جمع بندی وکالت 100000 موجود
21 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 400000 موجود
22 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 400000 موجود
23 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 400000 موجود
24 بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی 500000 موجود
25 بسته کامل آموزشی قضاوت 500000 موجود
26 بسته کامل آموزشی وکالت 97 ( کتاب+فیلم+آزمون) 145000 موجود
27 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 350000 موجود
28 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 75000. موجود
29 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 135000 موجود
30 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 400000 موجود
31 تست اصول فقه دکتر شهبازی 160000 موجود
32 حقوق ثبت (دوره سه جلدی) 105000 موجود
33 حقوق ثبت(جلد اول)(مفاهیم و نکات مهم) 250000 موجود
34 حقوق ثبت(جلد دوم)(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) 400000 موجود
35 حقوق ثبت(جلد سوم)(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی) 400000 موجود
36 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
37 حقوق جزای عمومی ساولانی 300000 موجود
38 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
39 حقوق مدنی به زبان ساده 420000 موجود
40 خودآموز آیین دادرسی مدنی 140000 موجود
41 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
42 خودآموز حقوق جزای عمومی 130000 موجود
43 خودآموز حقوق مدنی 165000 موجود
44 خودآموز متون حقوقی 100000 موجود
45 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 500000 موجود
46 دفتر مدیریت و برنامه ریزی آزمون وکالت 180000 موجود
47 دوره سه جلدی اصول فقه قافی 460000 موجود
48 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
49 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
50 ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان 600000 موجود
51 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی 350000 موجود
52 شرح جامع قانون مدنی بیات 530000 موجود
53 فقه استدلالی 340000 موجود
54 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
55 قانون آیین دادرسی مدنی سیمی 100000 موجود
56 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
57 قانون آیین دادرسی کیفری سیمی 130000 موجود
58 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
59 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
60 قانون مجازات اسلامی سیمی 130000 موجود
61 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
62 قانون مدنی در نظم خطیبی 480000 موجود
63 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
64 قانون و خانواده 70000. موجود
65 قانون یار آیین دادرسی کیفری 375000 موجود
66 قانون یار اصول فقه 200000 موجود
67 قانون یار حقوق تجارت 350000 موجود
68 قانون یار حقوق مدنی 375000 موجود
69 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 400000 موجود
70 قوانین خاص کیفری 150000 موجود
71 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
72 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
73 مبانی استنباط حقوق اسلامی ابوالحسن محمدی 240000 موجود
74 مبانی حقوق مدنی : اموال و مالکیت 170000 موجود
75 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 370000 موجود
76 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 400000 موجود
77 مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی 450000 موجود
78 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 350000 موجود
79 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 280000 موجود
80 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی جرعه نوش 350000 موجود
81 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی دکتر شهبازی 500000 موجود
82 مجموعه سوالات (تست) مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا محمدی 250000 موجود
83 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد اول) 350000 موجود
84 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد دوم) 300000 موجود
85 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی 180000 موجود
86 مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی 280000 موجود
87 مجموعه سوالات حقوق تجارت دادآفرین 300000 موجود
88 مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باقری راد 400000 موجود
89 مجموعه سوالات(تست) جزای اختصاصی مجد 320000 موجود
90 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی ساولانی 330000 موجود
91 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی مجد 430000 موجود
92 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
93 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
94 مجموعه قوانین صبا بیگ زاده 450000 موجود
95 مجموعه پرسشهای ( تست ) حقوق بین الملل عمومی یعقوبی 130000 موجود
96 مجموعه پرسشهای (تست) حقوق بین الملل خصوصی یعقوبی 128000 موجود
97 مجموعه پرسشهای(تست) آ.د.کیفری عظیم زاده 450000 موجود
98 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 400000 موجود
99 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزا عظیم زاده 700000 موجود
100 مجموعه پرسشهای(تست)حقوق مدنی قربانی 650000 موجود
101 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 151000 موجود
102 مجموعه کامل شش جلدی کتب همراه (فلش کارت) 980000 موجود
103 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 241000 موجود
104 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 600000 موجود
105 مختصر آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
106 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
107 مختصر اصول فقه 400000 موجود
108 مختصر حقوق تجارت 450000 موجود
109 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
110 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
111 مختصر متون فقه 280000 موجود
112 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
113 نکات طلایی حقوق بین الملل عمومی 50000. موجود
114 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 460000 موجود
115 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
116 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی 105000 موجود
117 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 430000 موجود
118 کاملترین مجموعه آزمونهای استخدام قضات 330000 موجود
119 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
120 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 350000 موجود
121 کتاب تست طلایی آیین دادرسی مدنی 300000 موجود
122 کتاب تست طلایی آیین دادرسی کیفری 250000 موجود
123 کتاب تست طلایی حقوق تجارت 280000 موجود
124 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 250000 موجود
125 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
126 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
127 کتاب جامع حقوق ثبت 430000 موجود
128 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
129 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 150000 موجود
130 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 80000. موجود
131 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 150000 موجود
132 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 140000 موجود
133 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 110000 موجود
134 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 200000 موجود
135 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی 230000 موجود
136 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 230000 موجود
137 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 250000 موجود
138 کمک حافظه حقوق تجارت 270000 موجود
139 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 320000 موجود
140 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 250000 موجود
141 گزیده اصول فقه 30000. موجود
142 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود