نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 450000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 700000 موجود
4 آسان خوان قانون تجارت 300000 موجود
5 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 850000 موجود
6 آسان خوان قانون مدنی 450000 موجود
7 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 105000 موجود
8 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
9 آیین دادرسی کیفری دانشگاهی 450000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 400000 موجود
11 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 350000 موجود
12 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 600000 موجود
13 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
14 اصول فقه در بوته ی آزمون 600000 موجود
15 اصول فقه قافی(جلد اول) 260000 موجود
16 اصول فقه قافی(جلد دوم) 180000 موجود
17 اطلاعات عمومی ويژه آزمون سردفتری 230000 موجود
18 بایسته های حقوق مدنی 105000 موجود
19 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
20 بسته آموزشی موفقیت (جلد اول) 195000 موجود
21 بسته جمع بندی وکالت(باالحاقات جدید) 170000 موجود
22 بسته حقوق ثبت (ويژه آزمون مشاوران 98) 205000 موجود
23 بسته موفقیت(ج سوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 175000 موجود
24 بسته موفقیت(جلددوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 170000 موجود
25 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 550000 موجود
26 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 550000 موجود
27 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 550000 موجود
28 بسته کامل آموزشی قضاوت 500000 موجود
29 بسته کامل آموزشی وکالت98 850000 موجود
30 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 450000 موجود
31 تاثیرمتقابل علوم دینی و علوم جنایی دکترگلدوزیان 400000 موجود
32 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 200000 موجود
33 تحریرالوسیله(متون فقه وکالت) دکترمعیر 450000 موجود
34 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 270000 موجود
35 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 800000 موجود
36 تست اصول فقه دکتر شهبازی 170000 موجود
37 تست متون حقوقی محمود رمضانی 950000 موجود
38 جرایم علیه اموال و مالکیت 350000 موجود
39 حقوق ثبت (دوره سه جلدی) 105000 موجود
40 حقوق ثبت(جلد اول)(مفاهیم و نکات مهم) 250000 موجود
41 حقوق ثبت(جلد دوم)(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) 400000 موجود
42 حقوق ثبت(جلد سوم)(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی) 400000 موجود
43 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
44 حقوق جزای عمومی ساولانی 700000 موجود
45 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
46 حقوق مدنی نموداری افشاری راد 110000 موجود
47 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
48 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 700000 موجود
49 درسهایی از اصول فقه شهبازی 180000 موجود
50 دوره سه جلدی بسته موفقیت 540000 موجود
51 راهنمای تنظیم دادخواست های حقوقی اخلاقی 700000 موجود
52 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
53 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
54 ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرحناکیان 900000 موجود
55 ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان 125000 موجود
56 ساده ساز حقوق جزای اختصاصی صبری 450000 موجود
57 ساده ساز حقوق جزای عمومی دکترصبری 280000 موجود
58 سیروقف در ایران و چگونگی موقوفات 250000 موجود
59 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری 900000 موجود
60 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری 580000 موجود
61 شرح جامع قانون مدنی بیات 105000 موجود
62 شرح مهمترین مواد قوانین خاص شکری 420000 موجود
63 فرهنگ حقوقی آکسفورد 155000 موجود
64 فقه استدلالی 490000 موجود
65 فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی 240000 موجود
66 فیلم آموزشی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
67 فیلم آموزشی ادبیات فارسی و عربی 160000 موجود
68 فیلم آموزشی اصول فقه 210000 موجود
69 فیلم آموزشی حقوق تجارت 210000 موجود
70 فیلم آموزشی حقوق ثبت 100000 موجود
71 فیلم آموزشی حقوق جزا 270000 موجود
72 فیلم آموزشی حقوق مدنی 360000 موجود
73 فیلم کارگاه نکته و تست ويژه آزمون وکالت دادگستری 400000 موجود
74 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
75 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
76 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
77 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
78 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
79 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
80 قانون یار آیین دادرسی مدنی 850000 موجود
81 قانون یار آیین دادرسی کیفری 750000 موجود
82 قانون یار امورحسبی 175000 موجود
83 قانون یار حقوق تجارت 800000 موجود
84 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 115000 موجود
85 قوانین خاص حقوقی و کیفری(اسکودا98) 800000 موجود
86 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
87 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
88 مباحث حقوقی متون فقه مسجدسرایی 250000 موجود
89 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 470000 موجود
90 مجموعه آزمون مشاوران حقوقی 950000 موجود
91 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 570000 موجود
92 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
93 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 650000 موجود
94 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 400000 موجود
95 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی جرعه نوش 750000 موجود
96 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی دکتر شهبازی 700000 موجود
97 مجموعه سوالات (تست) مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا محمدی 800000 موجود
98 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد اول) 950000 موجود
99 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد دوم) 750000 موجود
100 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی 180000 موجود
101 مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی 360000 موجود
102 مجموعه سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی غفوری 900000 موجود
103 مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باقری راد 100000 موجود
104 مجموعه سوالات(تست) آیین دادرسی کیفری غفوری 850000 موجود
105 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
106 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
107 مجموعه سوالات(تست)آیین دادرسی مدنی السان 960000 موجود
108 مجموعه پرسشهای قوانین خاص(حقوقی و کیفری) 550000 موجود
109 مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزا چتردانش 700000 موجود
110 مجموعه پرسشهای(تست) آ.د.کیفری عظیم زاده 960000 موجود
111 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 100000 موجود
112 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده 110000 موجود
113 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزای عمومی عظیم زاده 100000 موجود
114 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 294000 موجود
115 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 321000 موجود
116 مجموعه کامل هفت جلدی کتب همراه (فلش کارت) 173000 موجود
117 محشای ارث دکترفدایی 200000 موجود
118 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 750000 موجود
119 مختصر آیین دادرسی مدنی توکلی 750000 موجود
120 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
121 مختصر استعداد شغلی(ويژه آزمون قضاوت) 350000 موجود
122 مختصر حقوق تجارت توکلی 750000 موجود
123 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
124 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
125 مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی 850000 موجود
126 مختصر متون فقه سینجلی 200000 موجود
127 نوین تست اصول فقه بخشی 950000 موجود
128 نوین قانون آیین دادرسی مدنی 750000 موجود
129 نوین قانون آیین دادرسی کیفری دکترنوبهاری طهرانی 690000 موجود
130 نوین قانون تجارت دکترکمیجانی 800000 موجود
131 نوین قانون مجازات اسلامی دکترنوبهاری طهرانی 890000 موجود
132 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
133 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 670000 موجود
134 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
135 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی ويژه وکالت 150000 موجود
136 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 950000 موجود
137 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
138 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 650000 موجود
139 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 300000 موجود
140 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
141 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
142 کتاب جامع حقوق ثبت 430000 موجود
143 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
144 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 280000 موجود
145 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 200000 موجود
146 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 280000 موجود
147 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 250000 موجود
148 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 200000 موجود
149 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 350000 موجود
150 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روشنا روحانی 400000 موجود
151 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج1) دکترفلاح 550000 موجود
152 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج2) دکترفلاح 670000 موجود
153 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 400000 موجود
154 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 550000 موجود
155 کمک حافظه حقوق تجارت دکتر فلاح 700000 موجود
156 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 560000 موجود
157 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 560000 موجود
158 کمک حافظه حقوق جزای عمومی 600000 موجود
159 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود