نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 450000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 700000 موجود
4 آسان خوان قانون تجارت 300000 موجود
5 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 850000 موجود
6 آسان خوان قانون مدنی 450000 موجود
7 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 950000 موجود
8 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
9 آیین دادرسی کیفری دانشگاهی 450000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 350000 موجود
11 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 290000 موجود
12 ارث در فقه و حقوق مدنی 100000 موجود
13 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 500000 موجود
14 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
15 اصول فقه در بوته ی آزمون 600000 موجود
16 اطلاعات عمومی ويژه آزمون سردفتری 230000 موجود
17 بایسته های حقوق مدنی 950000 موجود
18 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
19 بسته آموزشی موفقیت (جلد اول) 185000 موجود
20 بسته جمع بندی وکالت(باالحاقات جدید) 170000 موجود
21 بسته موفقیت(ج سوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 170000 موجود
22 بسته موفقیت(جلددوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 160000 موجود
23 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 450000 موجود
24 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 550000 موجود
25 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 550000 موجود
26 بسته کامل آموزشی قضاوت 500000 موجود
27 بسته کامل آموزشی وکالت98 850000 موجود
28 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 450000 موجود
29 تاثیرمتقابل علوم دینی و علوم جنایی دکترگلدوزیان 400000 موجود
30 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 200000 موجود
31 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 270000 موجود
32 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 800000 موجود
33 تست اصول فقه دکتر شهبازی 170000 موجود
34 جرایم علیه اموال و مالکیت 300000 موجود
35 حقوق ثبت (دوره سه جلدی) 105000 موجود
36 حقوق ثبت(جلد اول)(مفاهیم و نکات مهم) 250000 موجود
37 حقوق ثبت(جلد دوم)(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) 400000 موجود
38 حقوق ثبت(جلد سوم)(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی) 400000 موجود
39 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
40 حقوق جزای عمومی ساولانی 700000 موجود
41 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
42 حقوق مدنی نموداری افشاری راد 110000 موجود
43 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
44 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 700000 موجود
45 درسهایی از اصول فقه شهبازی 180000 موجود
46 دوره سه جلدی بسته موفقیت 515000 موجود
47 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
48 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
49 ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرحناکیان 900000 موجود
50 ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان 900000 موجود
51 ساده ساز حقوق جزای اختصاصی صبری 450000 موجود
52 سیروقف در ایران و چگونگی موقوفات 250000 موجود
53 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری 900000 موجود
54 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری 580000 موجود
55 شرح جامع قانون مدنی بیات 105000 موجود
56 فرهنگ حقوقی آکسفورد 155000 موجود
57 فقه استدلالی 340000 موجود
58 فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی 240000 موجود
59 فیلم آموزشی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
60 فیلم آموزشی ادبیات فارسی و عربی 160000 موجود
61 فیلم آموزشی اصول فقه 210000 موجود
62 فیلم آموزشی حقوق تجارت 210000 موجود
63 فیلم آموزشی حقوق ثبت 100000 موجود
64 فیلم آموزشی حقوق جزا 270000 موجود
65 فیلم آموزشی حقوق مدنی 360000 موجود
66 فیلم کارگاه نکته و تست ويژه آزمون وکالت دادگستری 400000 موجود
67 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
68 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
69 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
70 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
71 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
72 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
73 قانون یار آیین دادرسی کیفری 750000 موجود
74 قانون یار اصول فقه 250000 موجود
75 قانون یار حقوق تجارت 800000 موجود
76 قانون یار حقوق مدنی 400000 موجود
77 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 850000 موجود
78 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
79 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
80 مباحث حقوقی متون فقه مسجدسرایی 250000 موجود
81 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 470000 موجود
82 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 570000 موجود
83 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
84 مجموعه آزمون های طلایی حقوق تجارت 380000 موجود
85 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 650000 موجود
86 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 280000 موجود
87 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی جرعه نوش 600000 موجود
88 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی دکتر شهبازی 700000 موجود
89 مجموعه سوالات (تست) مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا محمدی 800000 موجود
90 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد اول) 850000 موجود
91 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد دوم) 750000 موجود
92 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی 180000 موجود
93 مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی 360000 موجود
94 مجموعه سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی غفوری 900000 موجود
95 مجموعه سوالات(تست) آیین دادرسی کیفری غفوری 620000 موجود
96 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی مجد 430000 موجود
97 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
98 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
99 مجموعه پرسشهای آیین دادرسی مدنی عمروانی 600000 موجود
100 مجموعه پرسشهای قوانین خاص(حقوقی و کیفری) 340000 موجود
101 مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزا چتردانش 700000 موجود
102 مجموعه پرسشهای(تست) آ.د.کیفری عظیم زاده 800000 موجود
103 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 800000 موجود
104 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده 110000 موجود
105 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزای عمومی عظیم زاده 100000 موجود
106 مجموعه پرسشهای(تست)حقوق مدنی قربانی 150000 موجود
107 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 294000 موجود
108 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 321000 موجود
109 مجموعه کامل هفت جلدی کتب همراه (فلش کارت) 157000 موجود
110 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 750000 موجود
111 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
112 مختصر استعداد شغلی(ويژه آزمون قضاوت) 300000 موجود
113 مختصر اصول فقه 400000 موجود
114 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
115 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
116 مختصر متون فقه 280000 موجود
117 نوین قانون آیین دادرسی مدنی 750000 موجود
118 نوین قانون آیین دادرسی کیفری 690000 موجود
119 نوین قانون تجارت 700000 موجود
120 نوین قانون مجازات اسلامی 890000 موجود
121 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
122 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 670000 موجود
123 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
124 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی ويژه وکالت 150000 موجود
125 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 800000 موجود
126 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
127 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 650000 موجود
128 کتاب تست طلایی آیین دادرسی کیفری 460000 موجود
129 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 300000 موجود
130 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
131 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
132 کتاب جامع حقوق ثبت 430000 موجود
133 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
134 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 250000 موجود
135 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 200000 موجود
136 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 300000 موجود
137 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 200000 موجود
138 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 150000 موجود
139 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 350000 موجود
140 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روشنا روحانی 400000 موجود
141 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج1) دکترفلاح 550000 موجود
142 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج2) دکترفلاح 650000 موجود
143 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 400000 موجود
144 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 550000 موجود
145 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 500000 موجود
146 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 500000 موجود
147 کمک حافظه حقوق جزای عمومی 550000 موجود
148 گزیده اصول فقه 30000. موجود
149 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود