نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

حذف ۳ سؤال در آزمون وکالت ۹۷

1397-10-11

حذف ۳ سؤال در آزمون وکالت ۹۷

با بررسی پاسخنامه مشخص می‌شود که سؤال ۹۰ این آزمون به طور کامل حذف شده و دو سؤال ۶ و ۸۷ با تأثیر مثبت حذف شده‌اند، به این معنا که به داوطلبانی که گزینه معرفی شده در پاسخنامه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت اما به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد. سؤال ۶ مربوط به درس مدنی و دو سؤال ۸۷ و ۹۰ از درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی خواهد بود.

منبع خبر : سایت اختبار