نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

ضرایب آزمون سردفتری 97

1397-02-09

ضرایب آزمون سردفتری 97

ار اساس اخبار واصله : 

حقوق مدنی 3 ، ثبت 3 ، جزا 2 ، دفاتر 3 ، تجارت 2 ، ادبیات فارسی 2 ، عربی 1 ، احکام شرعی 2 ، اطلاعات عمومی و هوش 1 ضرایب آزمون سردفتری 97 می باشد