نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

موارد انحلال شرکت سهامی

1398-10-24

موارد انحلال شرکت سهامی

موارد انحلال شرکت سهامی:

ماده 93- شركت سهامي در موارد ذيل منحل مي‌شود :

1- وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.

3- در صورتي كه شركت ورشكست شود.

4- در صورت تصميم مجمع عمومي

منبع خبر : نکات آزمونی