نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

ابطلال قرارداد ارفاقی

1398-08-16

ابطلال قرارداد ارفاقی

ابطلال قرارداد ارفاقی:

1- تاجر ورشكسته به تقلب اعلام شود.( اگر تاجر به جرم ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب باشد مي‌توان با او قرارداد ارفاتي منعقد نمود اما در صورت محكوميت وی به ورشكستگي به تقلب قرارداد منحل مي‌شود) 

2 - چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي معلوم گردد تاجر در ميزان دارايي يا قروض خود حيله و تقلب به كار برده است و ميزان واقعي دارایی خود را بيان ننموده است. 

552- پس از فسخ يا ابطال قرارداد ارفاتي دادگاه عضو ناظر و مدير تصفيه جديد تعيين مي‌كند اما محتمل است آنها همان اعضاي سابق باشند.

منبع خبر : نکات آزمونی