نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

معرفی کتاب ترمینولوژی حقوق

1398-02-24

معرفی کتاب ترمینولوژی حقوق

از نخستین ملزومات یادگیری هر علمی، در اختیار داشتن یک فرهنگنامه اصطلاحات و لغات تخصصی آن علم است. علم حقوق و به طور خاص­تر گرایش‌ها و حوزه‌های تخصصی آن نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. با اطمینان می‌توان گفت بهترین فرهنگنامه لغات حقوقی از ابتدا تاکنون در میان آثار بزرگان حقوقی کتاب ترمینولوژی حقوقاستاد فرهیخته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی می‌باشد و به ضِرس قاطع کمتر کسی با چنین حوصله و ممارست و دقتی فرهنگ جامع و غنی ای از عبارات و واژگان حقوقی تهیه کرده است. نویسنده با زحمت فراوان در تمامی کتاب‌های فقهی و حقوقی تا آن زمان به دقت در پی واژگان و عبارات حقوقی جستجو کرده و نتیجه این جستجو را در قالب این مجموعه گردآوری کرده است، که به جد بهترین و غنی ترین منبع شناخت واژگان حقوقی است. نویسنده با دقت و وسواس تمام، نشانی عبارات و مدخل ها را در آثار بزرگان و صاحب نظران فقه و حقوق در ذیل هر واژه اشاره کرده است تا در صورت نیاز خواننده با مراجعه بدان به فهم دقیق تری از معنی و ابعاد و ویژگی‌های واژه برسد که این از مهمترین ویژگی‌های کتاب است که اهمیت واژگان را برای خواننده روشن می‌سازد و به راستی باید اذعان داشت که این استاد گرانقدر کاری کرده است کارِستان.

منبع خبر : نکات آزمونی