نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

رد تقاضای دستور موقت در پرونده شکایت معترضان آزمون سردفتری ۹۷

1397-08-10

رد تقاضای دستور موقت در پرونده شکایت معترضان آزمون سردفتری ۹۷

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ثبت‌نام و جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ رد شد. این دادنامه در یکی از پرونده‌های شکایات معترضان و به دلیل «غیر فوری بودن و غیر ممکن نبودن جبران آن در آینده» صادر شده است. متن کامل این قرار به شرح زیر است: نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آرای تصمیمات و اقدامات و با الزام به انجام وظیفه منوط به احراز بروز خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی‌شود و صدور دستور موقت نباید موجب منتفی شدن اصل خواسته شود، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می‌ گردد.

منبع خبر : سایت اختبار