وارد شوید ثبت نام کنید

ايراد عدم صلاحيت نسبي

1398-12-27

ايراد عدم صلاحيت نسبي

ايراد عدم صلاحيت نسبي (محلي):

اين ايراد به استناد ماده 87 ق.آ.د.مدني مي بايست تا پايان جلسۀ دادرسي به عمل آيد. دادگاه در صورتي كه ايراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت حسب مورد، به دادگاه عمومي محلي كه خود صالح مي داند (ماده 27 ق.آ.د.مدني) و یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور می‏فرستد. اگر ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن مصدر رأي ماهوي اعلام مي‌نمايد.


نكته: چنانچه دعوا از دعاوي اختصاص يافته به شعب خانوادۀ، دادگاه عمومي باشد اما در شعبة ديگر دادگاه عمومي مطرح شده باشد و بالعكس، دادگاه با ايراد خوانده و حتي رأساً، قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده را به نظر رئيس كل دادگاه مي‌رساند تا به شعبة مربوطه ارجاع شود.

منبع خبر : نکات