وارد شوید ثبت نام کنید

ورقه تعهد سهم

1398-11-24

ورقه تعهد سهم

ورقه تعهد سهم :

ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد :

نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت

سرمايه شركت

شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدور آن

تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي‌شود و مبلغ اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقداً درموقع پذيره‌نويسي بايد پرداخت شود.

نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره‌نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.

هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس

قيد اينكه پذيره‌نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشدة سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

منبع خبر : نکات آزمونی