نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اشخاصی که کلاهبردار محسوب میشوند

1398-10-24

اشخاصی که کلاهبردار محسوب میشوند

اشخاصی که کلاهبردار محسوب میشوند طبق ماده 92 قانون تجارت:

1- هركس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه‌اي را كه واقعيت ندارد اعلان يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اين كه عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.

2- هركس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزء شركت قلمداد نمايد.

3- مديرهايي كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزبور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند

منبع خبر : نکات آزمونی