نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

قائم مقام تجاري

1398-08-16

قائم مقام تجاري

قائم مقام تجاري:

*رئيس تجارتخانه وي را براي کليه امور مربوط به تجارتخانه يا يکي از شعب نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام آور مي‌باشد. 

* قائم مقام تجاري تاجر محسوب نمي‌شود (محتمل است واحد يا متعدد باشند). 

*تجديد اختيارات قائم مقام تجاري در مقابل افرادی که اطلاع نداشته اند معتبر نمي‌باشد.

*در صورتيکه حق امضا با قائم مقامان متعدد باشد بايد مطابق مقررات وزارت عدليه ثبت شده و اعلان شده باشد.

* قائم مقام نمي‌تواند بدون اذن رئيس تجارتخانه کسي را نايب خود قرار دهد يعني: 

قائم مقامي تجاري قائم به شخص است مگر در صورت اذن رئيس تجارتخانه که در این صورت قائم مقامي تجاري قائم به شخص نمي‌باشد و مي‌تواند فردي را نايب خود قرار دهد. 

* قائم مقام تجاري تابع مقررات مربوطه است.  

*عزل قائم مقام بايد مطابق مقررات به ثبت برسد در غیر این صورت درمقابل ثالث که از عزل مطلع نبوده وکالت باقي مي‌ماند. 

* با فوت يا حجر رئيس، قائم مقام منعزل نمي‌شود. 

با انحلال شرکت حجر رئيس، قائم مقام منعزل مي‌شود.

منبع خبر : نکات آزمونی