نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

قانون تجارت در خصوص دعاوی استرداد علیه تاجر ورشکسته

1398-08-16

قانون تجارت در خصوص دعاوی استرداد علیه تاجر ورشکسته

مواد 529+ 531 قانون تجارت در خصوص دعاوی استرداد علیه تاجر ورشکسته :

مواد 529+ 531 قانون تجارت: مال التجاري كه نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش رسد (تاجر حق العمل كار در فروش بوده است ) مادام كه عين آنها كلاً يا جزء نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است+ هرگاه مال التجاره معامله شده و بين خريدار و تاجر احساب نشده باشد از طرف صاحب مال (فروشنده) قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر يا خريدار باشد به طور كلي هر مال متعلق به ديگري در نزد تاجر ورشكسته قابل استرداد است. 

534- ماده 530 ق ت : مال التجاره‌اي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است (تاجر حق العمل كار در خريد بوده است) اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خريدار قابل استرداد است.

منبع خبر : نکات آزمونی