نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

مجمع عمومی موسس

1398-07-17

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس وظایف و حد نصاب تشکیل آن:

مجمع عمومی موسس : این مجمع از موسسین و پذیره نویسان و قبل از ثبت شرکت تشکیل می شود .

114- وظایف مجمع عمومی موسس: 

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و احراز پذیره نویسی و تأدیه مبالغ لازم.

2- تصویب طرح اساسنامه و اصلاح آن .

3-  انتخاب اولین مدیران و بازرسان و روزنامه کثیر الانتشار شرکت که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود. 

115- نصاب اعضاء مجمع عمومی موسس : 

حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت در مرتبه اول و در مرتبه دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت. 

116- نصاب تصمیم گیری: 

در هر دو حالت فوق تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه مجمع، رسمیت خواهد داشت. 

117- در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد. 

118- در سایر مجامع ممکن است برخی صاحبان سهام به دلایلی حق رأی نداشته باشند.

119- در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و صورتجلسه مندرج در ماده 20  کفایت می کند اما در این شرکت نیز جلب نظر کارشناس رسمی برای آورده های غیر نقد الزامی است.

منبع خبر : نکات آزمونی