نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

160 ساعت فیلم آموزشی مرور و جمع بندی نهایی آزمون وکالت

1395-05-31

مجموعه ی حاضر مشتمل بر 3بخش است: اول)کارگاه آموزشی خاص : قوانین ، مقررات خاص ، آراء وحدت رویه و برخی نظرات و تفاسیر علمای حقوق تدریس شده است. دوم)کارگاه نکته و خلاصه درس:نکات مهم و کلیدی هر درس ، تدریس می شود. سوم) کارگاه تست زنی و گزینه یابی:سوالات سنوات اخیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و نکات موجود در سوالات تدریس می گردد.