نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

مفهوم مادی و معنوی

1398-05-22

مفهوم مادی و معنوی

مفهوم مادی و معنوی اداره و اهداف اداری:

مفهوم مادي اداره: (عملِ اداره كردن)

عبارتست از مجموعة اقدامات و فعاليتهايي كه براي ارائه‌ي خدمات عمومي و رفع نيازمندي‌هاي همگاني به ‌عمل مي‌آيد. (عمل اداره كردن)

مفهوم معنوي يا سازماني اداره:

كلية تشكيلات و سازمان‌هايي كه در قالب قوة مجريه انجام وظيفه مي‌نمايند. 

اعمال اداري داراي دو هدف عمده است:

 1- حفظ نظم عمومي:

كه براي ايجاد امنيت، آسايش و بهداشت عمومي است كه اين امر به عهدة پليس اداري مي‌باشد. 

2- تأمين خدمات عمومي:

يعني نيازهايي كه عموم جامعه به آن وابسته هستند، از قبيل دفاع، امنيت، آموزش، بهداشت و امثال آن.

منبع خبر : نکات آزمونی