نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

عمل قضایی

1398-05-22

عمل قضایی

عمل قضایی و مسئولیت مدنی ناشی از آن:

عمل قضايي، عملي است در مقام رسيدگي و صدور حكم.

عمل قضايي توسط قضات محاكم انجام مي‌شود، حال اگر از تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي‌اي به بار آيد:

1- اگر تقصير با قاضي باشد، در اين صورت قاضي مقصر، ضامن است.

2- اگر ورود ضرر در نتيجة اشتباه باشد، در اين صورت جبران خسارت با دولت مي‌باشد و اگر ضرر معنوي‌اي هم به بار آمده باشد، در هر حال از زيان ديده، اعاده حيثيت مي‌شود.

نكته: صرف ثبوت تقصير يا اشتباه قاضي براي جبران خسارت كافي نيست بلكه فرد متضرر، موظف به طرح دعواست.

نكته: اصل مسؤوليت دولت در قبال زيانهاي ناشي از قوة قضاييه (قاضي) در محاكم اداري، جزايي و حقوقي قابليت اجرا دارد.

منبع خبر : نکات آزمونی